M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint Abod Község

Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

2017. november 20.-án (hétfőn) 09:00 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

(3780 Edelény, István király útja 52..)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

 

1./           

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Előadó: polgármester

2./   

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Előadó: polgármester

3./           

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes  gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

4./           

Rendkívüli Önkormányzati Támogatás igényléséről

Előadó: polgármester

5./           

Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról

Előadó: polgármester

6./           

Medve István termőföld haszonbérleti szerződéseinek megújítása iránti kérelméről

Előadó: polgármester

7./           

Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó: polgármester

8./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. Évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

 

 

                                                                     Abod, 2017. november 17.

 

Rescsánszki Bertalanné

polgármester