M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,

valamint Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló

10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

2017. december 12.-én (kedden) 09:00 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

(3780 Edelény, István király útja 52..)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

2./           

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

3./   

Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról

Előadó: polgármester

4./           

Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről

Előadó: polgármester

5./           

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

6./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

7./           

Abod Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról

Előadó: polgármester

8./           

II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről

Előadó: polgármester

 

9./           

Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

10./        

Abod Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

11./        

Termőföld haszonbérleti díjak módosításának kezdeményezéséről

Előadó: polgármester

 

12./        

Edelényi Kistréség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

 

13./        

Polgármester jutalmazásáról

Előadó: alpolgármester

 

 

                                                              Abod, 2017. december 8.

                                                                                                                         

Rescsánszki Bertalanné

polgármester