M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint Abod Község

 Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

2018. február 13-án (kedden) 12:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

 

1./           

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: polgármester

2./           

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

3./           

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előadó: polgármester

4./           

Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítása és földvásárlás iránti kérelméről

Előadó: polgármester

5./           

Abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

6./           

Iskolai körzethatárok véleményezéséről

Előadó: polgármester

7./           

„VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

8./           

Abod Község Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

9./           

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

10./        

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról

Előadó: polgármester

11./        

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: polgármester

12./        

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

13./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

 

 

                                                           Abod, 2018. február 9.

 

 

 

Rescsánszki Bertalanné

polgármester