M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint 

Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

2018. március 19-én (hétfőn) 09:00 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

 

1./           

Nemzetiségi Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó: polgármester

2./           

Az Abod belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba vételéről

Előadó: polgármester

 

 

                                                               Abod, 2018. március 14.

 

 

 

Rescsánszki Bertalanné

polgármester