M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint

Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2018. május 30-án (szerdán) 9:00 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: polgármester

 

2./           

2017. évi költségvetési maradvány felhasználásáról

Előadó: polgármester

 

3./           

Az Abod belterület 79 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről

Előadó: polgármester

 

4./           

Az Abod belterület 88 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó: polgármester

5./           

Abod Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

6./           

Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről

Előadó: polgármester

 

7./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

8./           

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2017. évi feladatokról és tapasztalatokról

Előadó: polgármester

 

 

 

 

                                                                     Abod, 2018. május 28.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester