M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2018. június 22-én (pénteken) 9:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: polgármester

 

2./           

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről

Előadó: polgármester

 

3./           

Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

 

4./           

Községi Kultúrális Nap megrendezéséről

Előadó: polgármester

5./           

Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről

Előadó: polgármester

 

6./           

Utánfutó beszerzéséről

Előadó: polgármester

 

7./           

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.13.)önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

 

 

 

                                                                     Abod, 2018. június 18.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester