M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2018. szeptember 21-én (pénteken) 9:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: polgármester

 

2./           

Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

 

3./           

A 43/2018.(VIII.07.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Előadó: polgármester

 

4./           

Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítása és földvásárlás iránti kérelméről

Előadó: polgármester

 

5./           

Ingatlan résztulajdonának megszerzéséről

Előadó: polgármester

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

6./           

A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított támogatás felhasználásáról

Előadó: polgármester

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2018. szeptember 13.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester