M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2018. november 5-én (hétfőn) 10:15 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

2./           

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

                                                                    

Zárt ülés

3./           

Az 52/2018. (IX.21.) határozat kijavításáról

Előadó: polgármester

 

 

                                                           Abod, 2018. október 31.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester