M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2018. december 14-én (pénteken) 9:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

2./           

Tájékoztató a természetbeni fa brikett tüzelőanyag kiosztásáról

Előadó: polgármester

 

3./           

Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó: polgármester

 

4./           

Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról

Előadó: polgármester

 

5./           

Abod Község Önkormányzat Képviselő –testülete 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

 

6./           

Jutalmak megállapításáról

Előadó: polgármester

 

7./           

Az abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

 

8./           

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2018. december 7.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester