M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2019. február 21-én (csütörtökön) 9:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
később kerül feltöltésre

Előadó: polgármester

 

2./           

Abod Közég Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
 

Előadó: polgármester

 

3./           

Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 

Előadó: polgármester

 

4./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
később kerül feltöltésre

Előadó: polgármester

 

5./           

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról
 

Előadó: polgármester

 

6./           

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó:
jegyző

 

7./           

Abod Község Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
 

Előadó: polgármester

 

8./           

Az Abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
 

Előadó: polgármester

 

9./           

Zagraj Ferenc termőföld haszonbérleti szerződés megkötése iránti kérelméről


Előadó: polgármester

 

10./           

Támogatási megállapodás jóváhagyásáról

Előadó:
polgármester

 

11./           

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
 

Előadó: polgármester

 

12./           

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
 

Előadó: polgármester

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2019. február 15.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester