M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2019. március 28-án (csütörtökön) 14:30 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről
 

Előadó: polgármester

 

2./           

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
 

Előadó: jegyző

 

3./           

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről
 

Előadó: polgármester

 

4./           

Autóbuszmegállók kiépítéséről
 

Előadó: polgármester

 

5./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
 

Előadó: polgármester

 

6./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előadó:
polgármester

 

7./           

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
 

Előadó: polgármester

 

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2019. március 22.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester