M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2019. május 31-én (pénteken) 09:00 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
 

Előadó: polgármester

 

2./           

Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 

Előadó: polgármester

 

3./           

A 2018. évi pénzmaradvány felhasználásáról
 

Előadó: polgármester

 

4./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
 

Előadó: polgármester

 

5./           

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
 

Előadó: polgármester

 

 
 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2019. május 28.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester