M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2019. október 9-én (szerdán) 15:30 órára  

 

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

2./           

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

 

3./           

„Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők felújítása” című, (MFP-FVT/2019) támogatási kérelem előkészítési költségeinek finanszírozásához támogatás biztosításáról

Előadó: polgármester

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2019. október 8.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester