M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2019. október 30-án (szerdán) 10:00 órára  

 

alakuló ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1./           

Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: Pálinkás Lajosné HVB elnöke

 

2./           

Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Előadó: Pálinkás Lajosné HVB elnöke

 

3./           

Polgármesteri program ismertetése

Előadó: polgármester

 

4./           

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Előadó: jegyző

 

5./           

Alpolgármester megválasztásáról

Előadó: polgármester

 

6./           

Alpolgármester eskütétele

Előadó: polgármester

 

7./           

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

Előadó: polgármester

 

8./           

Bizottsági tagok megválasztásáról

Előadó: polgármester

 

9./           

Bizottsági tagok eskütétele

Előadó: polgármester

 

10./           

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról

Előadó: polgármester

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2019. október 21.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester