M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2019. december 20-án (pénteken) 9:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

 

1./           

Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

2./           

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről

Előadó: polgármester

 

3./           

Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó: polgármester

 

4./           

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

 

5./           

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: alpolgármester

 

6./           

Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról

Előadó: alpolgármester

 

7./           

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

 

8./           

Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester

 

9./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: polgármester

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2019. december 17.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                              polgármester