M E G H Í V Ó

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint
Abod Község Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2013.(IV.30.)  önkormányzati rendelet 10.§ (1) pontja alapján

 

 

 

2020. február 27-én (csütörtökön) 09:00 órára  

 

rendes nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

 

 

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

 

1./           

Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

2./           

Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

 

3./           

Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: polgármester

 

4./           

Abod Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

5./           

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

 

6./           

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

 

7./           

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: polgármester

 

 

                                                                    

 

                                                           Abod, 2020. február 14.

 

Rescsánszki Bertalanné

                                                                                                                                                                                                                              polgármester